Filtracje basenu

Filtracja basenu służy do wychwytywania gruboziarnistych zanieczyszczeń zawartych w wodzie.

Pompy Piaskowe , Pompy Kartuszowe , piasek filtracyjny, wymienny wkład filtra.

Wybierz podkategorię produktów lub wybierz filtr.